Skip to main content

Blufpoker met slechte kaarten

“Stikstofregels raken 18.000 projecten”, kopte het NRC op 5 september 2019[i], met als ondertitel ‘De gevolgen van het stikstofbesluit van de Raad van State zijn veel groter dan gedacht’. De grote omvang van de impact is wellicht een verrassing voor iedereen die niet bekend was met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar niet voor degenen […]

Zin en onzin in het “stikstofdebat”

In het radiopgromma Met het Oog op Morgen worden de Kamerleden William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks) geïnterviewd over de gevolgen van het vernietigen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State en de richting die het beleid nu zou moeten nemen. Het interview geeft een mooi inkijkje […]

Call for papers: Institutional innovatio...

Trust in governance is key to the functioning and adaptation of governance systems. In many places waning levels of trust in governance have become an important driver for institutional innovation. The perceived lack of trust in governments and their institutions has triggered governments and civil society organizations to explore new forms of governance and various […]

The risky business of planning reform

In many countries throughout the EU recent planning reforms have reduced the possibilities for comprehensive and long-term planning. This paper explores the factors that explain why one of these countries, Poland, lost many of its tools for coordinating the policies and practices affecting spatial organization at the local level. The study, based on the discourses […]

Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) vormen de basis van het natuurbeleid van de Europese Unie. Het doel van deze richtlijnen is te zorgen voor een goede bescherming van soorten en hun leefgebieden. Als onderdeel van het beleid hebben alle landen gebieden met bijzondere natuurwaarden geïdentificeerd en aangewezen als beschermd natuurgebied. Deze gebieden vormen […]

Studiemiddag over implementatie van de V...

Studiemiddag over implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland.

Op 26 september organiseert de WUR een studiemiddag over de implementatie van het EU natuurbeschermingsbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijnen/Natura 2000) in Nederland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vergunningverlening en handhaving, de rol van beheerplannen en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Aanmelden kan via deze website. Iedereen die zich van te voren nog eens wil verdiepen […]

Entrepreneurship in climate governance

This editorial sets the scene for a special issue on climate governance entrepreneurship at the local and regional levels. To make climate governance work, much policy activity is needed at the local and regional levels. Entrepreneurs are actors who aim to affect change by using their agency. They target policy decisions at the local and […]

Citizens increasingly want to become active participants in urban planning and governments increasingly put in effort to ensure inclusive planning processes. This paper analyzes the institutional work that underlies the attempt to institutionalize a more active role of citizens in urban planning. It draws on a case in which a group of citizens aims to […]