Skip to main content

Competing claims in National Parks: Desi...

Competing claims in National Parks: Designing sustainable governance arrangement for dealing with multiple use of land

Governing protected areas, like national parks, often entails dealing with competing claims. A wide variety of stakeholders, including park managers, governments, NGO’s, land owners and entrepreneurs is involved. Each of them with different and and often conflicting interest and ambitions. Drawing upon studies made in the past years on the Veluwe (The Netherlands) and the […]

Participatie in Dorp en Natuur

Participatie in Dorp en Natuur

De stichting Dorp en Natuur is 45 jaar geleden opgericht om te voorkomen dat plannen voor grootschalige nieuwbouw de kernwaarden van Amerongen en Leersum (dorpskarakter, rust, ruimte en groen) zouden aantasten. Deze kernwaarden worden tegenwoordig niet meer zo zichtbaar bedreigd. Echter de sluipende aantasting van het uiterlijk van de dorpen en ommelanden wordt door de […]

Natural Resource Governance in Georgie

Natural Resource Governance in Georgie

In the past two weeks we visited three national parks in Georgia (Vashlovani, Lagodekhi and Tusheti). The aim of our visit was to study transition and innovation in natural resource governance. We combined field observations with interviews with a wide range of stakeholders involved in the planning and management of these areas. Georgia is an interesting […]

De performatieve macht van mislukking. M...

De performatieve macht van mislukking. Moeizame implementatie van Natura 2000

De implementatie van Natura 2000 heeft in Nederland tot veel discussie en commotie geleid. Tijdens honderden inspraak- en informatie avonden en via allerlei artikelen in dagbladen, tijdschriften en op het internet, is het Natura 2000 beleid door velen bekritiseerd. Ook in politieke arena’s is regelmatig in negatieve zin gesproken over Natura 2000, met als spraakmakende […]

Crossing trails in the marshes: rigidity...

Crossing trails in the marshes: rigidity and flexibility in the governance of the Danube Delta

  In this paper, we revisit the utility of the concepts of path dependence and interdependence for the analysis of participatory environmental governance. We investigate the evolution of environmental governance in the Romanian Danube Delta, and, starting from an observation of problematic citizen participation, demonstrate how specific patterns of path and interdependence shaped both the […]

The governance of Natura 2000 sites

The governance of Natura 2000 sites

The management of Natura 2000 sites faces several challenges. Responsible authorities need to achieve specific conservation objectives and they need to balance these objectives with social and economic interests. A study of two cases, one in England and one in the Netherlands, shows that the initial choices about the organisation of a deliberative planning process […]