Skip to main content

Zin en onzin in het “stikstofdebat”

In het radiopgromma Met het Oog op Morgen worden de Kamerleden William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks) geïnterviewd over de gevolgen van het vernietigen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State en de richting die het beleid nu zou moeten nemen. Het interview geeft een mooi inkijkje […]

Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) vormen de basis van het natuurbeleid van de Europese Unie. Het doel van deze richtlijnen is te zorgen voor een goede bescherming van soorten en hun leefgebieden. Als onderdeel van het beleid hebben alle landen gebieden met bijzondere natuurwaarden geïdentificeerd en aangewezen als beschermd natuurgebied. Deze gebieden vormen […]

Voldoen aan regels is niet voldoende om ...

Voldoen aan regels is niet voldoende om natuur te beschermen

Het TV programma De Monitor doet onderzoek naar de relatie tussen bouwprojecten en beschermde dieren. De uitzending laat zien hoe ontwikkelaars en overheden binnen de regels van de wet altijd wel ruimte vinden om plannen en projecten door te laten gaan en dat bezwaren van omwonenden en natuurbeschermers veelal weinig invloed hebben. In tegenstelling tot […]