Omgevingskwaliteit als provinciale missie

  In de afgelopen eeuw is de rijksoverheid zich steeds nadrukkelijker met de inrichting van Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving gaan bemoeien. Aan die ontwikkeling is in het afgelopen decennium echter een eind gekomen. In dit artikel schetsen we een aantal processen die ten grondslag liggen aan die omslag en reflecteren we op […]