Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Author Raoul Beunen

Reflectie op Met Recht Balanceren

Begin juli 2024 publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het rapport Met Recht Balanceren. Het rapport geeft een antwoord op de vraag of en in welke mate juridisering van omgevingsbeleid een probleem. Het geeft ook advies over… Continue Reading →

Strategy for sustainability transitions

“It ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things” (Machiavelli,… Continue Reading →

Webinar Natura 2000 dag

Op 21 mei 2024 is het Natura 2000 dag. Op die dag zullen prof. dr. ir. Raoul Beunen en mr. dr. Sander Kole in een webinar uitgebreid vertellen over de bescherming van dit Europese netwerk van natuurgebieden. Het webinar start… Continue Reading →

De vicieuze cirkel van het stikstofbeleid

Afgelopen week sloot de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp Nationaal Programma Landelijke Gebied. Een dag later verscheen een reeks rapporten die de maatregelen van de afgelopen jaren evalueren en proberen een inschatting te maken van de… Continue Reading →

Proefballonnetjes als probleem

Op 18 januari 2024 lanceerde de Secretatis-Generaal (SG) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een proefballon over stikstofhandel met de suggestie dat die emissiehandel de “stikstofruimte” efficiënt kan verdelen. Het idee is slecht onderbouwd en gaat veel te… Continue Reading →

Krokodillentranen en geitenpaadjes

Op 14 december 2023 stuurden de provincies gezamenlijk een oproep naar de formerende partijen over de gebiedsaanpak in het landelijk gebied. In die oproep vragen ze om een ander stikstofbeleid en om een snelle invoer van een drempelwaarde om vergunningverlening… Continue Reading →

Encyclopedia in Urban and Regional Planning and Design

Samen met Kristof van Assche en Martijn Duineveld heeft Raoul Beunen de Encyclopedia in Urban and Regional Planning and Design vormgegeven. De encyclopedie behandelt zowel klassieke als nieuwe theorieën over planning en ontwerp en hanteert daarbij een evolutionair perspectief, waarbij… Continue Reading →

Rondetafelgesprek vergunningverlening

Op dinsdag 26 september 2023 was ik te gast bij een rondetafelgesprek over vergunningverlening aan agrarische bedrijven van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer. Veel vragen hadden betrekking op vergunningverlening in het kader… Continue Reading →

Burgerinitiatieven in de Omgevingswet

In dit artikel analyseren we het institutionaliseringsproces waarmee ideeën over een prominentere rol voor burgerinitiatieven in ruimtelijke planning zijn vertaalt naar regels zoals vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Burgerinitiatieven spelen een belangrijke rol bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Bij de ontwikkeling… Continue Reading →

Reactie op concept Beleidskader Doelwijziging Natura 2000

Niet het wijzigen van doelen, maar het formuleren én uitvoeren van maatregelen zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Van 25 november 2022 tot 20 januari 2023 heeft het concept Beleidskader Doelwijziging Natura 2000… Continue Reading →

« Older posts

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑