Skip to main content

Reflecties op Wet stikstofreductie

Tussen 27-5 en 10-6 heeft de Wet stikstofreductie en natuurherstel ter consultatie gelegen. De wet is onderdeel van de stikstofaanpak die het kabinet heeft bedacht om vergunningverlening voor activiteiten die leiden tot depositie van NOx of ammoniak op beschermde Natura 2000-gebieden weer te vereenvoudigen. In mijn inbreng in de consultatie concludeer ik dat de voorgestelde […]

进化治理理论

Our book Evolutionary Governance Theory: an introduction has been translated into Chinese and is now available in the (online) bookstores. Evolutionary Governance Theory is a novel theoretical framework for analysing the evolution of governance systems. It integrates numerous theoretical sources, including social systems theory, poststructuralism, institutional economics, and introduces various novel concepts that allow for […]

Comparative Planning Research

In this article, the authors develop a perspective on the value of, and methodologies for, comparative planning research. Through comparative research, similarities and differences between planning cases and experiences can be disentangled. This opens up possibilities for learning across planning systems, and possibly even the transfer of best planning and policy practices across systems, places, […]

Stikstof in internationaal perspectief

De eind vorig jaar aangenomen spoedwet stikstof en het zoveelste actieplan dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs presenteerde, laten zien dat het kabinet niet in staat is om een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem te bedenken. Al meer dan tien jaar wordt het probleem met juridische trucs bestreden, maar telkens wordt in […]

Research methods as bridging devices

The purpose of this paper is to investigate the potential, both analytically and practically, of understanding research methods as bridging devices. Methods can bridge theory and empirics, but it is argued that they can perform several bridging functions: between theory and praxis, between analysis and strategy and between past and future. The focus is on […]

Trusting the People and the System

Agri-environmental schemes have been introduced in numerous countries to combat biodiversity loss in agrarian landscapes that are important for both food production and biodiversity. The successful operation of such schemes depends strongly upon trust between actors involved, as well as trust in institutions that govern these schemes. However, the interplay between interpersonal and institutional trust […]

Spatial planning and place branding: ret...

Spatial planning and place branding are allies in the discovery and creation of place narratives and assets as well as in contributing to spatial transformation or the improvement of the socio-spatial and spatial-economic conditions of a place. However, the existing and potential linkages between spatial planning and place branding are yet to be explored by […]