Skip to main content

Nieuwe kansen voor Nationale Parken

Nieuwe kansen voor Nationale Parken

Op 17 maart 2016 is met het Festival Nationale Parken de aftrap gegeven voor een driejarig programma ‘Nationale Parken van Wereldklasse’. Op de website http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl is te lezen dat het doel van dit programma is om samen met belanghebbenden van Nationale Parken een sterk merk te maken en daarvoor een nieuwe standaard te ontwikkelen: Nationale Parken […]

Formal/Informal Dialectics and the Self-...

Formal/Informal Dialectics and the Self-Transformation of Spatial Planning Systems: An Exploration

Ook in het komend jaar zal de belangstelling voor burgerinitiatieven verder toe nemen. We zien dat de  politieke en maatschappelijke wens voor een actievere rol en bijdrage van burgers op allerlei beleidsterreinen, wordt versterkt door de bezuinigingen die inmiddels in gang zijn gezet. Via het onderzoeksprogramma sociale innovatie in regionale planning worden initiatieven van overheden […]

Managing smart growth and sustainability

Managing smart growth and sustainability

Place brands can provide powerful concepts van visions to attract, engage and unite investors, entrepreneurs, NGO’s and citizens in regional governance and coordinate their actions in order to enhance the sustainable development of their area. The International Place Branding Yearbook 2012 provides further insights in applying brand and marketing strategies to the economic, social, political […]

1e week dorpsonderzoek goed verlopen

  In opdracht van de dorpsraden van ‘t Veld-Zijdewind, Oude Niedorp en Winkel zijn in de week van 11-15 juni meer dan honderd interviews en enquetes afgenomen onder de bewoners van de dorpen. Aan de bewoners is gevraagd wat ze van de dorpen en de omgeving vinden en hoe ze de toekomst van het gebied voor […]

Een nieuwe ruimtelijke ordening

Een nieuwe ruimtelijke ordening

Met de aflevering over de rondweg om Parkstad Limburg geeft het VPRO programma de slag om Nederland een mooi inkijkje in de manier waarop in de ruimtelijke ordening de democratie buitenspel wordt gezet. De provincie Limburg wil kost wat kost een ringweg om Parkstad realiseren en gaat daar daarbij keer op keer in tegen de […]

Divergence and Convergence in Policy Mea...

Divergence and Convergence in Policy Meanings of European Environmental Policies: The Case of the Birds and Habitats Directives

The shifting discourses on nature conservation and European policies urge for a constant critical reflections that help to understand practices and tackle problems. Therefore it is good news that the article Divergence and Convergence in Policy Meanings of European Environmental Policies is now freely available. This paper focuses on policy meaning, and analyses the mechanisms […]

Gemeentes aan de grond?

De slag om Nederland, het VPRO programma dat onderzoekt welke beslissingen schuil gaan achter de ruimtelijke ordening van Nederland, gaf gisteren een kort inkijkje in de grondspeculaties op gemeentelijk niveau. Zoals ook al uit eerdere onderzoeken is gebleken betalen veel gemeente hoge rentelasten en flinke afschrijvingen op de door hun aangekochte grond. Een potentiele tijdbom voor […]

website zodoenwijdathier gelanceerd

De website www.zodoenwijdathier.nl is officieel in de lucht. De website is een platform om burgerinitiatieven met elkaar en met het onderzoek naar deze burgerinitiatieven te verbinden. De wereld lijkt te veranderen onder invloed van grote instituties, bedrijven, machthebbers en het grote geld. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet. Net zo belangrijk zijn […]