Skip to main content

Studiemiddag over implementatie van de V...

Studiemiddag over implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland.

Op 26 september organiseert de WUR een studiemiddag over de implementatie van het EU natuurbeschermingsbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijnen/Natura 2000) in Nederland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vergunningverlening en handhaving, de rol van beheerplannen en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Aanmelden kan via deze website. Iedereen die zich van te voren nog eens wil verdiepen […]

Hoe natuurinclusief zijn rijksprojecten?

Hoe natuurinclusief zijn rijksprojecten?

In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusief geïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties en natuurinclusief werken en welke mogelijkheden er zijn om deze manier van werken te versterken. Om het onderzoek uit te voeren, is gebruik gemaakt van inzichten uit Evolutionary Governance Theory. Dit […]

The construction of legitimacy in Europe...

The construction of legitimacy in European nature policy: expertise and participation in the service of cost-effectiveness

Turnhout, E. Behagel, J., Ferranti, F. & Beunen, R. 2015. The construction of legitimacy in European nature policy: expertise and participation in the service of cost-effectiveness. Environmental Politics. Online first. In environmental governance, the European Union draws on norms of effectiveness, decentralisation, and participation to ensure that its policies and regulations are considered legitimate. This article analyses how the […]

Shifting nature conservation approaches ...

Shifting nature conservation approaches in Natura 2000

This paper analyses Natura 2000 as a shifting configuration of different approaches to nature conservation and discusses the consequences of these shifts for the roles of the stakeholders affected by this policy. Natura 2000 started with a technocratic approach that privileged conservation experts and marginalised socio-economic stakeholders. Over time, this approach has been complemented with […]

Competing claims in National Parks: Desi...

Competing claims in National Parks: Designing sustainable governance arrangement for dealing with multiple use of land

Governing protected areas, like national parks, often entails dealing with competing claims. A wide variety of stakeholders, including park managers, governments, NGO’s, land owners and entrepreneurs is involved. Each of them with different and and often conflicting interest and ambitions. Drawing upon studies made in the past years on the Veluwe (The Netherlands) and the […]

Participatie in Dorp en Natuur

Participatie in Dorp en Natuur

De stichting Dorp en Natuur is 45 jaar geleden opgericht om te voorkomen dat plannen voor grootschalige nieuwbouw de kernwaarden van Amerongen en Leersum (dorpskarakter, rust, ruimte en groen) zouden aantasten. Deze kernwaarden worden tegenwoordig niet meer zo zichtbaar bedreigd. Echter de sluipende aantasting van het uiterlijk van de dorpen en ommelanden wordt door de […]