Skip to main content

Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) vormen de basis van het natuurbeleid van de Europese Unie. Het doel van deze richtlijnen is te zorgen voor een goede bescherming van soorten en hun leefgebieden. Als onderdeel van het beleid hebben alle landen gebieden met bijzondere natuurwaarden geïdentificeerd en aangewezen als beschermd natuurgebied. Deze gebieden vormen […]

Studiemiddag over implementatie van de V...

Studiemiddag over implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland.

Op 26 september organiseert de WUR een studiemiddag over de implementatie van het EU natuurbeschermingsbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijnen/Natura 2000) in Nederland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vergunningverlening en handhaving, de rol van beheerplannen en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Aanmelden kan via deze website. Iedereen die zich van te voren nog eens wil verdiepen […]

Hoe natuurinclusief zijn rijksprojecten?

Hoe natuurinclusief zijn rijksprojecten?

In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusief geïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties en natuurinclusief werken en welke mogelijkheden er zijn om deze manier van werken te versterken. Om het onderzoek uit te voeren, is gebruik gemaakt van inzichten uit Evolutionary Governance Theory. Dit […]

The construction of legitimacy in Europe...

The construction of legitimacy in European nature policy: expertise and participation in the service of cost-effectiveness

Turnhout, E. Behagel, J., Ferranti, F. & Beunen, R. 2015. The construction of legitimacy in European nature policy: expertise and participation in the service of cost-effectiveness. Environmental Politics. Online first. In environmental governance, the European Union draws on norms of effectiveness, decentralisation, and participation to ensure that its policies and regulations are considered legitimate. This article analyses how the […]