Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Category Krimp en leefbaarheid

Innovation in Local Governance

Triggered by demands for more direct and participatory forms of decision-making, governments, civil society organisations, researchers, and individual citizens are exploring new forms of local governance. This search is given extra weight due to the budget cuts that many governments… Continue Reading →

Reflexivity in performative science shop projects

Raoul Beunen, Martijn Duineveld, Roel During, Gerard Straver, Albert Aalvanger Science shop research projects offer possibilities for universities to engage with communities. Many science shop projects directly or indirectly intend to empower certain marginalised groups or interests within a decision-making… Continue Reading →

De burger als erfgenaam. Over de vermaatschappelijking van stedelijk erfgoed

Erfgoed vormt een middel om de betrokkenheid van mensen bij hun woon- en leefomgeving en de ondernemendheid die aanwezig is in de stad te mobiliseren. Om dat middel voor de toekomst beter tebenutten moet de erfgoedsector daar zijn ‘where the… Continue Reading →

Mobiliseren en Benutten Bovenlokaal Burgerschap

De afgelopen jaren is veel inzicht en ervaring opgedaan met het mobiliseren van bewoners van (kleine) dorpen voor het opstellen van dorpsvisies en het uitvoeren van activiteiten en realiseren van ingrepen om de leefbaarheid van hun dorp te behouden of… Continue Reading →

Performing Succes and Failure in Governance: Dutch Planning Experiences

We present an analytical framework for analyzing the functions of failure and success ascriptions in public administration. The framework incorporates concepts and insights from Michel Foucault, Mieke Bal, and other discourse theorists, enriched with notions derived from Niklas Luhmann’s theory… Continue Reading →

Dorpsidentiteit: op zoek naar eenheid in verscheidenheid

Het gezamenlijk discussiëren over de dorpsidentiteit helpt bewoners bij het behouden en versterken van de sociale cohesie in hun dorp. Dat blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre). In opdracht van drie provinciale organisaties… Continue Reading →

De Engel van Doel

De Engel van Doel is een aangrijpende film die laat zien hoe een aantal van de bewoners het verdwijnen van hun dorp ervaart. Het dorp Doel moet verdwijnen vanwege uitbreidingen van de haven van Antwerpen. Veel van de mensen hebben… Continue Reading →

Empowering the locals… what are the consequences?

Op 22 maart 2011 een interessante lezing van Prof. Joe Painter bij gewoond (http://www.sal.wur.nl/UK/newsagenda/agenda/Joe_Painter.htm). Hij vertelde over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk waar een beoogde verschuiving van overheidstaken naar allerlei partijen in de samenleving (the Big Society) een van… Continue Reading →

© 2023 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑