Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Category Planning

News about spatial planning in general

Burgerinitiatieven in de Omgevingswet

In dit artikel analyseren we het institutionaliseringsproces waarmee ideeĆ«n over een prominentere rol voor burgerinitiatieven in ruimtelijke planning zijn vertaalt naar regels zoals vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Burgerinitiatieven spelen een belangrijke rol bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Bij de ontwikkeling… Continue Reading →

Combining research methods in policy and governance

This article presents a perspective on combining research methods in policy and governance which starts from an understanding of governance as the result of a double bricolage: an organizational or institutional bricolage, and a bricolage of knowledges and associated methods…. Continue Reading →

Stikstofproblematiek in Duitsland

In de discussie over het verminderen van de stikstofuitstoot wordt regelmatig verwezen naar Duitsland. De suggestie wordt gewerkt dat Duitsland geen stikstofprobleem zou hebben, of dat Nederland de soepele normen van Duitsland zou kunnen overnemen. Maar hoe is de situatie… Continue Reading →

Material dependencies: hidden underpinnings of sustainability transitions

This paper presents a framework for analysing the different ways in which materiality impacts environmental policy and governance. It draws on notions from the wider literature on materiality and integrates relevant insights into a theory on policy and governance. Building… Continue Reading →

Een geschiedenis van juridische geitenpaadjes

Op 19 februari 2022 liet een nieuwsitem van EenVandaag zien dat er vele veehouderijbedrijven zijn die in de problemen komen omdat ze niet beschikken over de juiste natuurvergunning. Toch is het al meer dan 30 jaar bekend dat een dergelijke… Continue Reading →

Afstandsgrens stikstofdepositie

Sinds begin 2022 geldt voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, een vaste afstandsgrens van 25 kilometer. Voorheen werd voor infrastructurele projecten een grens van 5 kilometer gehanteerd, terwijl voor alle andere projecten geen afstandsgrens… Continue Reading →

Stikstof: dweilen met de kraan open

Vandaag, 7 november 2021, is het drie jaar geleden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gaf op de prejudiciĆ«le vragen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het antwoord was helder: het PAS… Continue Reading →

Flat ontology and evolving governance

In this paper we explore the consequences of a flat ontology for planning theory and practice through the lens of Evolutionary Governance Theory (EGT). We present a perspective in which the ontological hierarchies assumed in planning and beyond are left… Continue Reading →

Understanding public trust in water managers

Public trust in water managers is often considered an important precondition for the effective implementation of sustainable water-management practices. Although it is well known that general public trust in government institutions is under pressure, much less is known in the… Continue Reading →

De (on)mogelijkheden van een adaptieve onderzoeksmethodologie

Wetenschappelijk onderzoek betekent in de praktijk regelmatig inspelen op onverwachte omstandigheden, nieuwe inzichten en allerlei problemen die zich kunnen voordoen. Een zekere mate van flexibiliteit is dus gewenst. Toch besteden methodeboeken meestal weinig aandacht aan de mogelijkheden om het onderzoek… Continue Reading →

« Older posts

© 2023 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑