Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Category Planning

News about spatial planning in general

Strategy for sustainability transitions

“It ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things” (Machiavelli,… Continue Reading →

Proefballonnetjes als probleem

Op 18 januari 2024 lanceerde de Secretatis-Generaal (SG) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een proefballon over stikstofhandel met de suggestie dat die emissiehandel de “stikstofruimte” efficiënt kan verdelen. Het idee is slecht onderbouwd en gaat veel te… Continue Reading →

Encyclopedia in Urban and Regional Planning and Design

Samen met Kristof van Assche en Martijn Duineveld heeft Raoul Beunen de Encyclopedia in Urban and Regional Planning and Design vormgegeven. De encyclopedie behandelt zowel klassieke als nieuwe theorieën over planning en ontwerp en hanteert daarbij een evolutionair perspectief, waarbij… Continue Reading →

Burgerinitiatieven in de Omgevingswet

In dit artikel analyseren we het institutionaliseringsproces waarmee ideeën over een prominentere rol voor burgerinitiatieven in ruimtelijke planning zijn vertaalt naar regels zoals vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Burgerinitiatieven spelen een belangrijke rol bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Bij de ontwikkeling… Continue Reading →

Combining research methods in policy and governance

This article presents a perspective on combining research methods in policy and governance which starts from an understanding of governance as the result of a double bricolage: an organizational or institutional bricolage, and a bricolage of knowledges and associated methods…. Continue Reading →

Stikstofproblematiek in Duitsland

In de discussie over het verminderen van de stikstofuitstoot wordt regelmatig verwezen naar Duitsland. De suggestie wordt gewerkt dat Duitsland geen stikstofprobleem zou hebben, of dat Nederland de soepele normen van Duitsland zou kunnen overnemen. Maar hoe is de situatie… Continue Reading →

Material dependencies: hidden underpinnings of sustainability transitions

This paper presents a framework for analysing the different ways in which materiality impacts environmental policy and governance. It draws on notions from the wider literature on materiality and integrates relevant insights into a theory on policy and governance. Building… Continue Reading →

Een geschiedenis van juridische geitenpaadjes

Op 19 februari 2022 liet een nieuwsitem van EenVandaag zien dat er vele veehouderijbedrijven zijn die in de problemen komen omdat ze niet beschikken over de juiste natuurvergunning. Toch is het al meer dan 30 jaar bekend dat een dergelijke… Continue Reading →

Afstandsgrens stikstofdepositie

Sinds begin 2022 geldt voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, een vaste afstandsgrens van 25 kilometer. Voorheen werd voor infrastructurele projecten een grens van 5 kilometer gehanteerd, terwijl voor alle andere projecten geen afstandsgrens… Continue Reading →

Stikstof: dweilen met de kraan open

Vandaag, 7 november 2021, is het drie jaar geleden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gaf op de prejudiciële vragen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het antwoord was helder: het PAS… Continue Reading →

« Older posts

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑