Krimp de vaak gebruikte afkoring voor bevolkingsafname, is in korte tijd onderdeel geworden van het vocabulair dat gaat over de ruimtelijke ordening van Nederland. Het is een fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt van overheden, het bedrijfleven, burgers en onderzoekers. Mensen en organisaties die gewend zijn om groei en veranderingen te organiseren en faciliteren worstelen met het fenomeen Krimp, omdat hun hele denken en handelen is afgestemd op het omgekeerde.

Maar wat is krimp? Het is een term die verwijst naar een breed scala aan fenomenen en processen. Natuurlijk: de demografische verschuiving, in sommige delen van europa meer zichtbaar dan in andere. Vrijwel overal is er aandacht voor leefbaarheidsvraagstukken en voor de veranderende identiteit van een regio, een dorp of een woonwijk. Maar we zien ook bestuurders de de noodklok luiden en roepen om acties die de demografische veranderingen moeten tegengaan. Nieuwe bouwprojecten en investeringen in allerlei nieuwe projecten zoals golfresidenties, attractieparken en bungalowparken zijn nodig, denken ze, om het tij te keren. Tegelijkertijd is er weinig debat over de gevolgen van deze ontwikkelingen en de wenselijkheid ervan. Wat betekenen de ruimtelijke veranderingen voor de verschillende regio’s? Welke meningen bestaan hierover, niet alleen bij de bestuurders maar ook bij de mensen in de regio? En hoe passen deze ontwikkelingen in de huidige discussies over een veranderende democratie, via een verdergaande decentralisatie en de wens om meer verantwoordelijkheid bij burgers neer te leggen. 

Netwerk Platteland wil met de bijeenkomst KrimpInZicht wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis bij elkaar brengen, met als resultaat aan boeiende kruisbestuiving en nieuwe inzichten. In de middag is er alle ruimte voor uitwisseling en debat.

Donderdag 22 september, Ministerie van BZK, Den Haag.