De implementatie van Natura 2000 heeft in Nederland tot veel discussie en commotie geleid. Tijdens honderden inspraak- en informatie avonden en via allerlei artikelen in dagbladen, tijdschriften en op het internet, is het Natura 2000 beleid door velen bekritiseerd. Ook in politieke arena’s is regelmatig in negatieve zin gesproken over Natura 2000, met als spraakmakende voorbeeld de brief die de toenmalige premier Balkenende heeft gestuurd aan de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Barroso, met het vriendelijke verzoek om de Europese richtlijnen te versoepelen. In dit artikel gaan we na wat de implicaties zijn van deze negatieve ideeen en beeldvorming voor de implementatatie van het Natura 2000 beleid.

Beunen, R., M. Duineveld and K. Van Assche. De performatieve macht van mislukking. Moeizame implementatie van Natura 2000. Landschap 28 (3): 109-118.