De slag om Nederland, het VPRO programma dat onderzoekt welke beslissingen schuil gaan achter de ruimtelijke ordening van Nederland, gaf gisteren een kort inkijkje in de grondspeculaties op gemeentelijk niveau. Zoals ook al uit eerdere onderzoeken is gebleken betalen veel gemeente hoge rentelasten en flinke afschrijvingen op de door hun aangekochte grond. Een potentiele tijdbom voor het openbaar bestuur en de samenleving, want het geld moet ergens vandaan komen. De problemen rondom het woningbouwbeleid in Nederland zijn versterkt en zichtbaar geworden door de crisis, maar de oorzaak ligt dieper en voert terug op het ruimtelijke ordenings- en woningbouwbeleid, met als bekend icoon de VINEX wijk.

Een duurzame oplossing voor deze problematiek kan alleen tot stand komen na een grondige analyse van evolutie van deze praktijken en de rol die het beleid daarin heeft gespeeld. De vraag is echter of de tijd rijp is voor zo’n gedegen reflectie. De aflevering laat zien dat het erg moeilijk is om inzicht te krijgen, dat partijen¬†naar elkaar wijzen en dat niemand verantwoordelijkheid neemt.