De afgelopen jaren is veel inzicht en ervaring opgedaan met het mobiliseren van bewoners van (kleine) dorpen voor het opstellen van dorpsvisies en het uitvoeren van activiteiten en realiseren van ingrepen om de leefbaarheid van hun dorp te behouden of te versterken. Dorpsraden (of varianten daarop) spelen daarbij vaak een belangrijke rol, maar meer recentelijk worden ook andere organisatievormen zoals dorp coöperaties verkend.

Tegelijkertijd wordt steeds vaker zichtbaar dat de leefwereld van veel bewoners verder reikt dan de dorpsgrenzen. Al hoewel een sterke focus op het dorp bewezen voordelen heeft vanwege de grote betrokkenheid van veel mensen bij hun dorp, heeft het ook als onbedoeld neveneffect dat de wijdere omgeving, het bovenlokale of zelfs regionale schaalniveau, uit beeld verdwijnt in de discussies. Onderzoek laat zien dat voor de leefbaarheid niet de aanwezigheid van voorzieningen, maar de bereikbaarheid ervan belangrijk is. Leefbaarheid is dus een vraagstuk dat duidelijk bovenlokaal geanalyseerd en opgepakt moet worden. De vraag is hoe bewoners gestimuleerd en gemobiliseerd kunnen worden om op een bovenlokaal niveau met hun leefomgeving aan de slag te gaan.

Om deze vraag te beantwoorden gaan we in het kader van de Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord samen met dorpsraden, gemeenten, provincies en andere organisaties al doende de mogelijkheden voor bovenlokaal burgerschap onderzoeken. Het project start met een dorpsonderzoek uitgevoerd door studenten ruimtelijke planning, waarbij de dorpsraden van Winkel, Oude Niedorp en ‘t Veld-Zijdewind gezamenlijk optreden als opdrachtgever.