Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord duidelijk gemaakt dat ze de ambitie heeft om de EHS in oorspronkelijke vorm te gaan realiseren. Ze nemen daarvoor wat extra tijd en bekijken gedurende het proces in hoeverre de ambitie ook financieel haalbaar is. Ten opzichte van het vorige kabinet is dit vooralsnog goed nieuws voor de natuur in Nederland. Tegelijkertijd kunnen we er niet om heen dat de uitvoer van het natuurbeleid voor een aantal belangrijke uitdagingen staat. De belangrijkste is misschien wel het herstellen van het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben en het op gang brengen van een constructief gesprek. Bruggen bouwen dus.

De negatieve beeldvorming en de polarisatie die in de afgelopen jaren is ontstaan maken dat dit geen eenvoudige opgave zal zijn. De discussie rondom het vooralsnog niet aanleggen van een rondweg bij ’t Harde illustreert goed de gevoeligheid rondom natuurbescherming. Het is dan ook belangrijk om te leren van het verleden en om, gebruikmakend van allerlei studies die inzicht geven in de evolutie van het natuurbeleid en de daarmee samenhangende plannings- en besluitvormingspraktijken, na te denken over nieuwe concepten, strategieën en instrumenten. Via het onderzoek en het onderwijs zullen wij in ieder geval onze bijdrage gaan leveren.