Het seminar 40 jaar plattelandswegen dat de leerstoelgroep Landgebruiksplanning ter ere van de pensioenering van Rinus Jaarsma had georganiseerd, was een groot succes. Ruim 80 professionals waren naar Wageningen gekomen om zich te laten informeren over de state of the art van het onderzoek op dit gebied en de hele geschiedenis die daar aan is voor af gegaan. De inspirerende lezingen waren de opmaak voor een boeiende discussie. Een belangrijke conclusie was dat veel kennis nog verspreid is en dat er een belangrijke uitdaging ligt bij het verbinden van deze kennis aan de specifieke situaties in het landschap. Een duidelijk pleidooi voor gebiedsgericht en integraal werken dus.

Een verslag van het seminar komt binnenkort in de vorm van een boekje beschikbaar.