8J9B9921

In opdracht van het Kennis voor Klimaat heeft de Open Universiteit de online cursus “De ontwikkeling van lokale klimaatadaptatiestrategieën” samengesteld. De cursus gaat in op de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied, de mogelijke adaptatiemaatregelen en methoden om deze tegen elkaar af te wegen en op de strategieen die kunnen worden ingezet om maatregelen ook daadwerkelijk te realiseren.

In een online leeromgeving kunnen cursisten zich middels zelfstudie in het materiaal verdiepen en hun opgedane kennis toetsen. De cursus kan ook gebruikt worden in het hoger onderwijs. Het cursusmateriaal kan onder vermelding van de bron gratis gebruikt worden als onderdeel van andere cursussen.

De online cursus is te vinden op coursesites.com. Aanmelden voor de cursus kan na het aanmaken van een account.

Meer informatie: https://www.ou.nl/web/natuurwetenschappen/kennis-voor-klimaat