Op 22 maart 2011 een interessante lezing van Prof. Joe Painter bij gewoond (http://www.sal.wur.nl/UK/newsagenda/agenda/Joe_Painter.htm). Hij vertelde over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk waar een beoogde verschuiving van overheidstaken naar allerlei partijen in de samenleving (the Big Society) een van de belangrijkste uitgangspunten van het huidige beleid is. Het lijkt vooral een retorische truc om onder de noemer community empowerment drastische bezuinigingen door te voeren. Drastisch in omvang en in tijd, waarbij er geen ruimte is voor een geleidelijke overgang van overheid naar community (of market) en er geen middelen zijn om deze overgang te faciliteren. Deze ontwikkelingen roepen allerlei vragen op over verantwoordelijkheid, leefbaarheid, maar ook over demomcratische en zelfs ethische gevolgen van deze verschuiving in verantwoordelijkheden. Maar ook over hoe je dergelijke ontwikkelingen, die op zich wel realistisch zijn, wel zou kunnen faciliteren. Het is verbazingwekkend hoe weinig onderzoek er nog is gedaan naar dit soort ontwikkelingen, terwijl concepten als “participatie”, “community” en “locals”  in veel disciplines toch erg populair zijn.