Het TV programma De Monitor doet onderzoek naar de relatie tussen bouwprojecten en beschermde dieren. De uitzending laat zien hoe ontwikkelaars en overheden binnen de regels van de wet altijd wel ruimte vinden om plannen en projecten door te laten gaan en dat bezwaren van omwonenden en natuurbeschermers veelal weinig invloed hebben. In tegenstelling tot de vaak gehoorde klacht dat natuurbescherming projecten frustreert is de realiteit dat alles gewoon doorgaat. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor ecologische adviesrapporten die moeten aantonen dat er geen significante effecten zijn te verwachten en/of dat aangetaste natuurwaarden op de juiste manier worden gecompenseerd. De uitzending laat zien dat de papieren werkelijkheid vaak een heel ander beeld schets dan wat men in het veld ziet: soorten worden over het hoofd gezien en compensatiemaatregelen stellen vaak weinig voor. Het resultaat is dat de natuur in Nederland steeds meer onder druk komt te staan en dat de wetgeving dus onvoldoende garandeert dat natuur wordt beschermd. Veel tijd een geld gaat verloren aan onderzoeken en rechtszaken en weinig geld wordt besteed aan natuurbescherming en goede compensatie.

Meer lezen: https://demonitor.ncrv.nl/dier-en-bouw/onderzoeker-kritisch-op-rapporten-bij-bouw-en-natuurbescherming-het-is-een-fabriek-geworden