In de afgelopen eeuw is de rijksoverheid zich steeds nadrukkelijker met de inrichting van Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving gaan bemoeien. Aan die ontwikkeling is in het afgelopen decennium echter een eind gekomen. In dit artikel schetsen we een aantal processen die ten grondslag liggen aan die omslag en reflecteren we op de gevolgen hiervan voor het landschap. Ten slotte formuleren we de uitdagingen en dilemma’s waar provincies de komende tijd voor staan.

Het artikel is gratis te downloaden op de website van Landschap en via deze link.