Op 26 september organiseert de WUR een studiemiddag over de implementatie van het EU natuurbeschermingsbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijnen/Natura 2000) in Nederland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vergunningverlening en handhaving, de rol van beheerplannen en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Aanmelden kan via deze website.

Iedereen die zich van te voren nog eens wil verdiepen in de materie verwijs ik graag naar de volgende publicaties:

Artikel over de implementatie van Natura 2000 in Nederland

Artikel over vergunningverlening en handhaving

Rapport over beheerplannen