Raoul Beunen

Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Page 3 of 14

Stikstof en juridische problemen

Op 12 maart 2021 deed de rechtbank van Noord Nederland uitspraak in een zaak over de voorgenomen uitbreiding van een melkveehouderijbedrijf. Met de uitspraak werd een door de provincie Friesland verleende vergunning vernietigd omdat onvoldoende zeker was dat de uitstoot… Continue Reading →

Overheid verhoogt maatschappelijke kosten stikstofproblematiek

De achteruitgang van de natuur en het verlies van biodiversiteit dwingen overheden om maatregelen te nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Het opkopen van veehouderijbedrijven is een van die maatregelen. Op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben diezelfde… Continue Reading →

What makes long-term perspectives endure?

This paper reflects on the performance and endurance of long-term perspectives and their impact on strategies, institutional change and material effects. In the past decades, the long-term perspective of a national ecological network has been a key element of Dutch… Continue Reading →

Rethinking strategy in environmental governance

Open Access: Rethinking strategy in environmental governance | In the online version of the upcoming Special Issue celebrating 21 years of JEPP. Collaboration between University of Alberta Open Universiteit and Wageningen University & Research

Reflecties op Wet stikstofreductie

Tussen 27-5 en 10-6 heeft de Wet stikstofreductie en natuurherstel ter consultatie gelegen. De wet is onderdeel van de stikstofaanpak die het kabinet heeft bedacht om vergunningverlening voor activiteiten die leiden tot depositie van NOx of ammoniak op beschermde Natura… Continue Reading →

进化治理理论

Our book Evolutionary Governance Theory: an introduction has been translated into Chinese and is now available in the (online) bookstores. Evolutionary Governance Theory is a novel theoretical framework for analysing the evolution of governance systems. It integrates numerous theoretical sources,… Continue Reading →

Legitimiteit als overtuigingsstrategie

Legitimiteit als overtuigingsstrategie bij besluitvorming en de gevolgen daarvan voor natuur en natuurbeleid

Comparative Planning Research

In this article, the authors develop a perspective on the value of, and methodologies for, comparative planning research. Through comparative research, similarities and differences between planning cases and experiences can be disentangled. This opens up possibilities for learning across planning… Continue Reading →

Stikstof in internationaal perspectief

De eind vorig jaar aangenomen spoedwet stikstof en het zoveelste actieplan dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs presenteerde, laten zien dat het kabinet niet in staat is om een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem te bedenken. Al… Continue Reading →

Research methods as bridging devices

The purpose of this paper is to investigate the potential, both analytically and practically, of understanding research methods as bridging devices. Methods can bridge theory and empirics, but it is argued that they can perform several bridging functions: between theory… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2023 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑