Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag afstandsgrens

Afstandsgrens stikstofdepositie

Sinds begin 2022 geldt voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, een vaste afstandsgrens van 25 kilometer. Voorheen werd voor infrastructurele projecten een grens van 5 kilometer gehanteerd, terwijl voor alle andere projecten geen afstandsgrens… Continue Reading →

© 2023 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑