Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag doelwijziging

Reactie op concept Beleidskader Doelwijziging Natura 2000

Niet het wijzigen van doelen, maar het formuleren én uitvoeren van maatregelen zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Van 25 november 2022 tot 20 januari 2023 heeft het concept Beleidskader Doelwijziging Natura 2000… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑