Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag institutional innovation

Institutionele innovatie in natuurbeleid

De Vogel– en Habitatrichtlijn vormen samen de basis van het Europese natuurbeleid. Het doel van dit beleid is om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en te investeren in herstel van natuurwaarden. De lidstaten van de Europese Unie hebben onderling… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑