Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag natuur

Rondetafelgesprek vergunningverlening

Op dinsdag 26 september 2023 was ik te gast bij een rondetafelgesprek over vergunningverlening aan agrarische bedrijven van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer. Veel vragen hadden betrekking op vergunningverlening in het kader… Continue Reading →

Legitimiteit als overtuigingsstrategie

Legitimiteit als overtuigingsstrategie bij besluitvorming en de gevolgen daarvan voor natuur en natuurbeleid

Position paper Spoedwet aanpak stikstof

Op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer is ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel Spoedwet Aanpak Stikstof[1] een position paper opgesteld. In onze reflectie op het voorliggende wetsvoorstel betrekken we… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat”

In het radiopgromma Met het Oog op Morgen worden de Kamerleden William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks) geïnterviewd over de gevolgen van het vernietigen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State en… Continue Reading →

Omgevingskwaliteit als provinciale missie

  In de afgelopen eeuw is de rijksoverheid zich steeds nadrukkelijker met de inrichting van Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving gaan bemoeien. Aan die ontwikkeling is in het afgelopen decennium echter een eind gekomen. In dit artikel schetsen… Continue Reading →

Nieuwe kansen voor Nationale Parken

Op 17 maart 2016 is met het Festival Nationale Parken de aftrap gegeven voor een driejarig programma ‘Nationale Parken van Wereldklasse’. Op de website http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl is te lezen dat het doel van dit programma is om samen met belanghebbenden van Nationale… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑