Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag natuurbescherming

Institutionele innovatie in natuurbeleid

De Vogel– en Habitatrichtlijn vormen samen de basis van het Europese natuurbeleid. Het doel van dit beleid is om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en te investeren in herstel van natuurwaarden. De lidstaten van de Europese Unie hebben onderling… Continue Reading →

Overheid verhoogt maatschappelijke kosten stikstofproblematiek

De achteruitgang van de natuur en het verlies van biodiversiteit dwingen overheden om maatregelen te nemen om de stikstofdepositie te verminderen. Het opkopen van veehouderijbedrijven is een van die maatregelen. Op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben diezelfde… Continue Reading →

Legitimiteit als overtuigingsstrategie

Legitimiteit als overtuigingsstrategie bij besluitvorming en de gevolgen daarvan voor natuur en natuurbeleid

Terug naar 100

Terug naar 100

Zin en onzin in het “stikstofdebat” II

Was de PAS een goed instrument? De heren verschillen van mening over de kwaliteit van het instrument. Dhr. Wassenberg geeft, in lijn met de Raad van State, aan dat het instrument in strijd was met de wet, terwijl dhr. Mackus… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat”

In het radiopgromma Met het Oog op Morgen worden de Kamerleden William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks) geïnterviewd over de gevolgen van het vernietigen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State en… Continue Reading →

Natuurbeleid, implementatie ervaringen en beeldvorming

De Vogel- en Habitatrichtlijnen vormen de basis voor het natuurbeleid van de Europese Unie. Via dit beleid hebben de lidstaten afgesproken om soorten en hun leefgebied te beschermen. De richtlijnen zijn lang geleden aangenomen, de Vogelrichtlijn in 1979 en de… Continue Reading →

Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) vormen de basis van het natuurbeleid van de Europese Unie. Het doel van deze richtlijnen is te zorgen voor een goede bescherming van soorten en hun leefgebieden. Als onderdeel van het beleid hebben… Continue Reading →

Voldoen aan regels is niet voldoende om natuur te beschermen

Het TV programma De Monitor doet onderzoek naar de relatie tussen bouwprojecten en beschermde dieren. De uitzending laat zien hoe ontwikkelaars en overheden binnen de regels van de wet altijd wel ruimte vinden om plannen en projecten door te laten… Continue Reading →

Newer posts »

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑