Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag oppervlak beschermde natuur

Waarom we veel méér natuur nodig hebben

De huidige stikstofcrisis is een ecologische crisis. Vanuit de natuur bekeken is de te hoge stikstofdepositie een belangrijk milieuprobleem, maar zeker niet het enige: ook verdroging, versnippering van natuur en het gebruik van bestrijdingsmiddelen eisen hun tol. In de natuur… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑