Skip to main content

Mobiliseren en benutten, bovenlokaal bur...

Mobiliseren en benutten, bovenlokaal burgerschap

Lokale politici en bestuurders bezigen graag termen als ‘Doe-democratie’, ‘actief burgerschap’ en ‘de participatiesamenleving’. Burgers die zich willen inzetten voor hun eigen leefomgeving en zich organiseren in een burgerinitiatief, worden verwelkomd. Maar op welke doelen richten deze burgerinitiatieven zich eigenlijk? Welke strategieën hanteren ze daarbij? En wat is het effect van deze strategieën? Op die […]

Participatie in Dorp en Natuur

Participatie in Dorp en Natuur

De stichting Dorp en Natuur is 45 jaar geleden opgericht om te voorkomen dat plannen voor grootschalige nieuwbouw de kernwaarden van Amerongen en Leersum (dorpskarakter, rust, ruimte en groen) zouden aantasten. Deze kernwaarden worden tegenwoordig niet meer zo zichtbaar bedreigd. Echter de sluipende aantasting van het uiterlijk van de dorpen en ommelanden wordt door de […]