Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag passende beoordeling

Mitigeren en compenseren stikstofdepositie

De hoge stikstofdepositie en de langdurige overschrijding van de kritische depositiewaarden van veel ecosystemen is een van de grootste knelpunten voor het behoud van biodiversiteit in Nederland. Het vormt een bedreiging voor beschermde Natura 2000-habitats, allerlei niet wettelijk beschermde natuurgebieden… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑