Skip to main content

Spatial planning and place branding: ret...

Spatial planning and place branding are allies in the discovery and creation of place narratives and assets as well as in contributing to spatial transformation or the improvement of the socio-spatial and spatial-economic conditions of a place. However, the existing and potential linkages between spatial planning and place branding are yet to be explored by […]

The risky business of planning reform

In many countries throughout the EU recent planning reforms have reduced the possibilities for comprehensive and long-term planning. This paper explores the factors that explain why one of these countries, Poland, lost many of its tools for coordinating the policies and practices affecting spatial organization at the local level. The study, based on the discourses […]

Rural innovation in Alberta

Rural innovation in Alberta

Last weekend I had the pleasure to be invited to join a conference on rural innovation organized by the Alberta Centre for Sustainable Rural Communities (ACSRC) and Battle River Alliance for Economic Development (BRAED). The conference offered  community development professionals, councilors, mayors, and a range of other people actively involved in governing the rural areas, […]

Gratis cursus klimaatadaptatie

Gratis cursus klimaatadaptatie

In opdracht van het Kennis voor Klimaat heeft de Open Universiteit de online cursus “De ontwikkeling van lokale klimaatadaptatiestrategieën” samengesteld. De cursus gaat in op de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied, de mogelijke adaptatiemaatregelen en methoden om deze tegen elkaar af te wegen en op de strategieen die kunnen worden ingezet om maatregelen ook […]

Mobiliseren en benutten, bovenlokaal bur...

Mobiliseren en benutten, bovenlokaal burgerschap

Lokale politici en bestuurders bezigen graag termen als ‘Doe-democratie’, ‘actief burgerschap’ en ‘de participatiesamenleving’. Burgers die zich willen inzetten voor hun eigen leefomgeving en zich organiseren in een burgerinitiatief, worden verwelkomd. Maar op welke doelen richten deze burgerinitiatieven zich eigenlijk? Welke strategieën hanteren ze daarbij? En wat is het effect van deze strategieën? Op die […]

Spatial planning and regional food strat...

Spatial planning and regional food strategies

The Dutch region Gelderse Vallei en Eemland, also called Food Valley, is an area in transition. The developments in agricultural sector are an important driving force behind this transition. Agricultural activities, both intensive livestock farming as well as more multifunctional farms, traditionally dominate the landscape. Currently the region is witnessing further intensification of the sector, […]