Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag raad van state

Drempelwaarde en passende beoordeling

Op 25 november 2019 stuurde het kabinet de Spoedwet Aanpak Stikstof naar de Tweede Kamer[i]. De wet is ingediend met de boodschap dat deze nodig is om versneld de stikstofproblemen aan te pakken. Of zoals in de memorie van toelichting… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat” II

Was de PAS een goed instrument? De heren verschillen van mening over de kwaliteit van het instrument. Dhr. Wassenberg geeft, in lijn met de Raad van State, aan dat het instrument in strijd was met de wet, terwijl dhr. Mackus… Continue Reading →

© 2023 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑