Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag stikstof

Reflecties op Wet stikstofreductie

Tussen 27-5 en 10-6 heeft de Wet stikstofreductie en natuurherstel ter consultatie gelegen. De wet is onderdeel van de stikstofaanpak die het kabinet heeft bedacht om vergunningverlening voor activiteiten die leiden tot depositie van NOx of ammoniak op beschermde Natura… Continue Reading →

Stikstof in internationaal perspectief

De eind vorig jaar aangenomen spoedwet stikstof en het zoveelste actieplan dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs presenteerde, laten zien dat het kabinet niet in staat is om een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem te bedenken. Al… Continue Reading →

Drempelwaarde en passende beoordeling

Op 25 november 2019 stuurde het kabinet de Spoedwet Aanpak Stikstof naar de Tweede Kamer[i]. De wet is ingediend met de boodschap dat deze nodig is om versneld de stikstofproblemen aan te pakken. Of zoals in de memorie van toelichting… Continue Reading →

Terug naar 100

Terug naar 100

Aanpak stikstof op korte termijn weinig effectief

Op 4 oktober 2019 stuurde presenteerde de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste plannen om de uitstoot van stikstofoxiden te verlagen. Die reductie is nodig vanwege negatieve effecten op gezondheid, drinkwater en de kwaliteit van natuur, met als… Continue Reading →

‘Niet alles kan’, en zelfs dat niet

Op woensdagavond 25 september 2019 kwam het adviescollege Remkes met het langverwachte advies over het aanpakken van de veel te hoge stikstofdepositie in Nederland. De belangstelling voor het advies en de maatregelen die daar in zouden staan was zo groot… Continue Reading →

Blufpoker met slechte kaarten

“Stikstofregels raken 18.000 projecten”, kopte het NRC op 5 september 2019[i], met als ondertitel ‘De gevolgen van het stikstofbesluit van de Raad van State zijn veel groter dan gedacht’. De grote omvang van de impact is wellicht een verrassing voor… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat” II

Was de PAS een goed instrument? De heren verschillen van mening over de kwaliteit van het instrument. Dhr. Wassenberg geeft, in lijn met de Raad van State, aan dat het instrument in strijd was met de wet, terwijl dhr. Mackus… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat”

In het radiopgromma Met het Oog op Morgen worden de Kamerleden William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks) geïnterviewd over de gevolgen van het vernietigen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State en… Continue Reading →

Newer posts »

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑