Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag #stikstofcrisis

Position paper Spoedwet aanpak stikstof

Op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer is ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel Spoedwet Aanpak Stikstof[1] een position paper opgesteld. In onze reflectie op het voorliggende wetsvoorstel betrekken we… Continue Reading →

Drempelwaarde en passende beoordeling

Op 25 november 2019 stuurde het kabinet de Spoedwet Aanpak Stikstof naar de Tweede Kamer[i]. De wet is ingediend met de boodschap dat deze nodig is om versneld de stikstofproblemen aan te pakken. Of zoals in de memorie van toelichting… Continue Reading →

Terug naar 100

Terug naar 100

Aanpak stikstof op korte termijn weinig effectief

Op 4 oktober 2019 stuurde presenteerde de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste plannen om de uitstoot van stikstofoxiden te verlagen. Die reductie is nodig vanwege negatieve effecten op gezondheid, drinkwater en de kwaliteit van natuur, met als… Continue Reading →

Blufpoker met slechte kaarten

“Stikstofregels raken 18.000 projecten”, kopte het NRC op 5 september 2019[i], met als ondertitel ‘De gevolgen van het stikstofbesluit van de Raad van State zijn veel groter dan gedacht’. De grote omvang van de impact is wellicht een verrassing voor… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑