Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag stikstofdepositie

Mitigeren en compenseren stikstofdepositie

De hoge stikstofdepositie en de langdurige overschrijding van de kritische depositiewaarden van veel ecosystemen is een van de grootste knelpunten voor het behoud van biodiversiteit in Nederland. Het vormt een bedreiging voor beschermde Natura 2000-habitats, allerlei niet wettelijk beschermde natuurgebieden… Continue Reading →

‘Niet alles kan’, en zelfs dat niet

Op woensdagavond 25 september 2019 kwam het adviescollege Remkes met het langverwachte advies over het aanpakken van de veel te hoge stikstofdepositie in Nederland. De belangstelling voor het advies en de maatregelen die daar in zouden staan was zo groot… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat” II

Was de PAS een goed instrument? De heren verschillen van mening over de kwaliteit van het instrument. Dhr. Wassenberg geeft, in lijn met de Raad van State, aan dat het instrument in strijd was met de wet, terwijl dhr. Mackus… Continue Reading →

Zin en onzin in het “stikstofdebat”

In het radiopgromma Met het Oog op Morgen worden de Kamerleden William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks) geïnterviewd over de gevolgen van het vernietigen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State en… Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑