Evolutionary Governance Theory | Transition and Innovation in Natural Resource Governance | Social Innovation in Regional Planning

Tag Vogelrichtlijn

Natuurbeleid, implementatie ervaringen en beeldvorming

De Vogel- en Habitatrichtlijnen vormen de basis voor het natuurbeleid van de Europese Unie. Via dit beleid hebben de lidstaten afgesproken om soorten en hun leefgebied te beschermen. De richtlijnen zijn lang geleden aangenomen, de Vogelrichtlijn in 1979 en de… Continue Reading →

Studiemiddag over implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland.

Op 26 september organiseert de WUR een studiemiddag over de implementatie van het EU natuurbeschermingsbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijnen/Natura 2000) in Nederland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vergunningverlening en handhaving, de rol van beheerplannen en de programmatische aanpak stikstof (PAS)…. Continue Reading →

© 2024 Raoul Beunen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑